Preloader
Vanaf 1 januari 2022

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij informatie over u verwerken, met inbegrip van persoonsgegevens en cookies, of "cookies".

Algemene informatie

 1. Dit beleid is van toepassing op de Website, die opereert onder de url: fitdiet.nl
 2. De exploitant van de dienst en de voor de verwerking verantwoordelijke is: FIT CATERING B.V., Van Heekstraat 27 H, 3125 BN Schiedam, KVK 81406754
 3. E-mail contactadres van de exploitant: order@fitdiet.nl
 4. De Operator is de beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de gegevens die u vrijwillig verstrekt op de Website.
 5. De Dienst gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Een nieuwsbrief beheren,
 • Het voeren van online chat gesprekken,
 • Behandeling van vragen per formulier,
 • Voorbereiding, verpakking, verzending van goederen,
 • Het leveren van de gevraagde diensten,
 • Presentatie van een aanbod of informatie.

De dienst voert functies uit om informatie over gebruikers en hun gedrag te verkrijgen op de volgende manieren:

 1. Via de vrijwillig op de formulieren ingevulde gegevens, die in de systemen van de exploitant worden ingevoerd.
 2. Door cookies (zogenaamde "cookies") op eindapparatuur op te slaan.

Geselecteerde gegevensbeschermingsmethoden die door de exploitant worden gebruikt

 1. De sites voor het inloggen en het invoeren van persoonsgegevens zijn beveiligd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Dit zorgt ervoor dat de op de site ingevoerde persoons- en inloggegevens op de computer van de gebruiker worden gecodeerd en alleen op de doelserver kunnen worden gelezen.
 2. De in de databank opgeslagen persoonsgegevens worden zodanig geëncrypteerd dat alleen de sleutelhouder ze kan lezen. Dit beschermt de gegevens voor het geval de database van de server wordt gestolen.
 3. Wachtwoorden van gebruikers worden in gehashte vorm opgeslagen. De hashfunctie werkt in één richting - het is niet mogelijk de werking om te keren, wat nu de moderne norm is voor het opslaan van gebruikerswachtwoorden.
 4. De exploitant wijzigt regelmatig zijn administratieve wachtwoorden.
 5. Om de gegevens te beschermen, maakt de Operator regelmatig back-ups.
 6. Een belangrijk onderdeel van de gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die door de exploitant wordt gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, hetgeen met name betekent dat de softwarecomponenten regelmatig moeten worden bijgewerkt.

Hosting

 1. De dienst wordt gehost (technisch onderhouden) op de server van de exploitant: een ander bedrijf.

Uw rechten en aanvullende informatie over hoe uw gegevens zullen worden gebruikt:

In bepaalde situaties heeft de Beheerder het recht om uw persoonsgegevens aan andere ontvangers over te dragen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of voor de nakoming van op de Beheerder rustende verplichtingen. Dit geldt voor dergelijke groepen van ontvangers:

 • hostingbedrijf op basis van vertrouwen,
 • betalingsoperatoren,
 • bevoegde werknemers en medewerkers die de gegevens gebruiken om het doel van de website te bereiken.
 1. Uw persoonsgegevens worden door de administrateur niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de desbetreffende, in afzonderlijke regelingen omschreven activiteiten (bijv. inzake boekhouding). Wat marketinggegevens betreft, zullen gegevens niet langer dan 3 jaar worden verwerkt.
 2. U heeft het recht om de Administrateur te verzoeken:
 • toegang tot de u betreffende persoonsgegevens,
 • hun rectificatie,
 • schrappingen,
 • beperking van de verwerking,
 • en dataportabiliteit.
 1. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de in punt 3.3 c) genoemde verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden nagestreefd, met inbegrip van profilering, waarbij het recht van bezwaar niet kan worden uitgeoefend wanneer er geldige gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, met name de vaststelling, verdediging of verdediging van vorderingen.
 2. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de werking van de Dienst.
 3. Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, kan ten aanzien van u worden uitgevoerd met het oog op het verlenen van diensten in het kader van het gesloten contract en met het oog op direct marketing door de beheerder.
 4. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat wij ze niet buiten de Europese Unie verzenden.

Informatie in de formulieren

 1. De website verzamelt vrijwillig door de gebruiker verstrekte informatie, waaronder persoonsgegevens, indien deze zijn verstrekt.
 2. De dienst kan informatie over de verbindingsparameters opslaan (tijdstempel, IP-adres).
 3. De website kan in sommige gevallen informatie opslaan om de gegevens in het formulier te helpen koppelen aan het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dit geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de url van de pagina die het formulier bevat.
 4. De in het formulier verstrekte gegevens worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van het specifieke formulier, bv. de verwerking van een serviceaanvraag of verkoopcontact, registratie van diensten, enz. Telkens wordt in de context en de beschrijving van het formulier duidelijk aangegeven waarvoor het wordt gebruikt.

Beheerders logboeken

 1. Informatie over het gedrag van gebruikers op de website kan worden gelogd. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van de website.

Essentiële marketingtechnieken

 1. De exploitant maakt gebruik van een statistische analyse van het websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc., gevestigd in de VS). De exploitant geeft geen persoonsgegevens door aan de exploitant van deze dienst, alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Wat betreft de informatie over gebruikersvoorkeuren die door het advertentienetwerk van Google wordt verzameld, kan de gebruiker de uit cookies verkregen informatie bekijken en bewerken met behulp van het volgende hulpmiddel: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. De Operator gebruikt remarketingtechnieken om reclameboodschappen af te stemmen op het gedrag van de gebruiker op de website, wat de illusie kan wekken dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden gebruikt om de gebruiker te volgen, maar in de praktijk worden geen persoonsgegevens doorgegeven van de Operator aan de reclame-exploitanten. Een technologische voorwaarde voor dergelijke activiteiten is dat cookies zijn ingeschakeld.
 3. De exploitant maakt gebruik van de Facebook-pixel. Deze technologie zorgt ervoor dat Facebook (Facebook Inc., VS) weet dat een bij haar geregistreerde persoon de Website gebruikt. De exploitant geeft geen aanvullende persoonsgegevens aan Facebook door. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker.
 4. De Concessiehouder gebruikt een oplossing die de werking van de Website ten opzichte van de gebruikers automatiseert, zo kan hij bijvoorbeeld een e-mail sturen naar een gebruiker na een bezoek aan een specifieke subpagina, op voorwaarde dat de gebruiker ermee heeft ingestemd om commerciële correspondentie van de Concessiehouder te ontvangen.

Informatie over cookies

 1. De website maakt gebruik van cookies.
 2. Cookies (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Dienstgebruiker en bedoeld zijn voor gebruik op de Website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de tijd dat ze op de eindapparatuur worden opgeslagen en een uniek nummer.
 3. De entiteit die cookies op de eindapparatuur van de Dienstgebruiker plaatst en er toegang toe heeft, is de Dienstverlener.
 4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 5. het bijhouden van een sessie van de gebruiker van de Website (na inloggen), waardoor de gebruiker zijn/haar login en wachtwoord niet op elke subpagina van de Website opnieuw hoeft in te voeren;
 6. om de hierboven onder "Essentiële marketingtechnieken" uiteengezette doelstellingen te bereiken;
 7. De Website maakt gebruik van twee hoofdtypen cookies: "sessie" (sessiecookies) en "permanent" (permanente cookies). "Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op de eindapparatuur van de gebruiker worden opgeslagen totdat de gebruiker uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. "Persistente" cookies worden op de eindapparatuur van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die in de parameters van de cookies is aangegeven of totdat zij door de Gebruiker worden verwijderd.
 8. De software voor surfen op het web (webbrowser) staat gewoonlijk standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker. Gebruikers van de Website kunnen hun instellingen in dit verband wijzigen. Uw webbrowser biedt u de mogelijkheid cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren Raadpleeg voor meer informatie de help of documentatie van uw internetbrowser.
 9. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige van de op de Website beschikbare functies.
 10. Cookies die in de eindapparatuur van de Dienstgebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de Dienstverlener, met name bedrijven: Google (Google Inc., gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc., gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc., gevestigd in de VS).

Cookies beheren - hoe toestemming geven en intrekken in de praktijk?

 1. Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw browserinstellingen wijzigen. Wij wijzen u erop dat het uitschakelen van cookies die essentieel zijn voor verificatieprocessen, beveiliging en het handhaven van gebruikersvoorkeuren, het gebruik van de websites kan bemoeilijken en in extreme gevallen onmogelijk kan maken.
 2. Om uw cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt in de onderstaande lijst en volgt u de instructies:

Mobiele toestellen: